Rask utrykning reddet dagen i Trondheim

Avd. Trondheim ble rekvirert til en større vannskade på Hallset skole. En brannslange hadde løsnet fra en kobling og fylte 800m2 gulvflater med vann. Trondheim-gjengen med Ole, Øyvind, Kenneth, Christoffer, Brendan, Bård, Brede og Harald var på plass på under en time. Førstehjelpen var da igang og alt vannet ble fjernet og tørket innen kl 24.00. Oppdraget kom via takstfirmaet Togin AS. Dagen etter, søndag, ble alt kontrollert, utstyr fra SSG og brannvesenet ble ryddet og siste tørking ble sluttført. Trondheim Kommune skrøt uhemmet av arbeidet til SSG og hvordan samarbeidet med brannvesenet og takst fungerte.

Avdelingsleder og sjefsførstehjelper Monsen skal være meget godt fornøyd med den innsatsen og det vanker nok en kake på gjengen. «Dette er et skoleeksempel på det å være best på service og kvalitet», sier Regionsleder Tommy Indergaard.