For å begrense skadeomfanget ved vannskader på bygningen og redde løsøre er det svært viktig med rask oppstart på saneringsarbeidet. Det er et utall forskjellige vannskader som kan oppstå i våre hjem, alt fra flomvann inn i huset, akvarium som lekker, kloakk opp av sluk, sprukne vannrør osv. Fagkunnskap og en effektiv utstyrspark er svært viktige elementer for å løse en vannskade på best mulig måte.