Når uvær herjer kan SSG Norge AS kontaktes på tlf: 03360 for umiddelbar hjelp.
Ved å bestille SSG Norge AS raskest mulig vil vi ha mulighet til å begrense skadeomfang å redde verdier på best mulig måte. Uvær kan oppstå når og hvor som helst, vi rykker ut hele døgnet og starter umiddelbar skadebegrensning på bygninger og løsøre. Uvær kan forårsake høy vannstand «inne» i bygninger, trær kan falle over hus, lynnedslag med mer.