SSG kan hjelpe deg med: 

  • Råtesopp bryter ned treverk som er eksponert for fukt over lenger tid. Kartlegging og utbedring av skader forårsaket av blant annet ekte hussopp er spesialområder vi har i SSG Norge. 
  • Muggsopper er en naturlig del av miljøet rundt oss.  Om de fukttekniske forholdene finnes kan muggsopp danne kolonier i husene våre. Muggsoppen dannes først og fremst når fuktigheten er for høy grunnet mangelfull og dårlig ventilasjon, lekkasjer eller kondens. 
  • Skadedyr, som forskjellige insekter kan komme av for høy fuktighet og kan forårsake store skader på bygninger. 

Et sunt inneklima er viktig for å skape gode boforhold.  Et dårlig inneklima kan være forårsaket av muggvekst, bakterier, lukt, støv etc, og kan gi forskjellige problem så som allergi, astma etc. Vi i SSG kan være behjelpelige med kartlegging og utbedring av slike skader.