Denne skadetypen må tas hånd om øyeblikkelig, ring SSG Norge AS på tlf: 03360 for hjelp.
Ved olje og parafinskader ute som inne er det svært viktig å starte sanering så raskt som mulig, SSG Norge AS sine spesialister på oljesanering er disponible på alle våre avdelinger. Ved denne type skade er det mange hensyn å ta, riktige myndigheter skal informeres, er skaden innendørs i bolighus må muligheten for beboelighet vurderes. Er skade ute må hensyn til miljøskade tas hensyn til, brønner, dyrket mark, naboer, drikkevann med mer.