Når brannen er slukket, starter arbeidene for SSG Norge AS.
En brannskade kan være så mangt, alt fra et totalskadet hus til en brann i en stikkontakt, uansett skadetype vil vi kunne være behjelpelig med å redde verdier der det er mulig. Det er svært viktig å komme raskt i gang med saneringsarbeidet da dette kan medfører betydelige besparelser.