Unngå demontering av maskiner ved rengjøring, dette er tidskrevende og demontering kan skade komponter, SSG kan nå bruke tørrisblåsing som alternativ.

Dersom du skal rense bygningdeler kan også tørrisblåsing være ett alternativ, da unngår man bruk av kjemikalier som kan skade overflaten eller på sikt gi stor slitasje på materialene som behandles.

SSG kan rengjøre:

  • takvinduer 
  • høytliggende veggflater 
  • lamper 
  • kanaler 
  • rør  
  • andre svært lite tilgjengelige steder.   
  • Takrenner 
  • Nedløp 
  • taksluk slik at man unngår fukt og vannskader på eiendommen. 

Vi kan fjerne istapper. Istapper dannes lettere når overvann ikke har dreneringsmuligheter. Vi har rett utstyr og riktig personell til å utføre alle typer arbeid i høyden innenfor høyderenhold og høydeservice også inne i store lagerhaller og fabrikker.