Vi kan utføre årlig hovedrengjøring inkludert behandling av overflater, vi kan utføre byggvask under en byggeperiode og sluttrengjøring ved endt byggeperiode. SSG tenker inneklima når vi utfører spesialrengjøring, vi er derfor spesielt opptatt av å fjerne byggestøv og få vasket ned de deler av bygget som normalt ikke omhandles av daglig renhold.

Spesialrengjøring krever en annen kompetanse og kunnskap til metode og bruk av riktige midler. Ved feil bruk av midler og metoder kan man skade bygningens overflater og gjøre renhold til en kostbar affære. 

SSG:  

  • utfører årlig hovedrengjøring inkludert behandling av overflater 
  • kan utføre byggvask under en byggeperiode og sluttrengjøring ved endt byggeperiode. SSG tenker inneklima når vi utfører spesialrengjøring, vi er derfor spesielt opptatt av å fjerne byggestøv og få vasket ned de deler av bygget som normalt ikke omhandles av daglig renhold 
  • sin erfaring fra skadeservice og spesielt brann- og sotskader gjør at vi vet hva som kreves for å få en bygning helt ren og fri for støv. 

Ved rengjøring under byggeperiode og sluttrengjøring tar vi også ansvar for fjerning av byggesøppel, folie som må fjernes på vinduer og annet som det er kostbart å bruke håndtverkere til å utføre.