Renhold av alle slags produksjonsmiljøer, fra tung industri til bransjer med særlige krav til sikkerhet og hygiene. Vi sørger for å redusere risiko for driftsstans og forlenge levetiden på produksjonsanlegget. Vi rengjør produksjonsmaskiner, produksjonsanlegg, produksjonslokaler både i høyderengjøring og gulvvedlikehold.

Vi klarer også renrom i Klasse 10.000/Klasse C

  • SSG kan utføre renhold av alle slags produksjonsmiljøer, fra tung industri til bransjer med særlige krav til sikkerhet og hygiene.  
  • Vi reduserer risikoen for driftsstans og forlenger levetiden på produksjonsanlegget.   
  • Vi rengjør produksjonsmaskiner, produksjonsanlegg, produksjonslokaler både i høyderengjøring og gulvvedlikehold. 
  • Vi klarer også renrom i Klasse 10.000/Klasse C