Olje og kjemikalier er en stor del av norsk industri, det finnes til transportmidler, i tønner, i tanker, og det fraktes og behandles hver eneste dag. Desverre skjer det noen ulykker der olje eller kjemikalier lekker ut av tanker som går i stykker eller andre årsaker til lekkasje. Da gjelder det å handle raskt og minimere risiko for mennesker og miljø.
SSG har over 20 års erfaring med sanering etter forurensningsskader. vi har personell som er spesialutdannet, og som har erfaring med beredskapsarbeid og beredskapsplaner ved denne typen uhell. SSG har også knyttet til seg Geologer som er utrolig verdifulle når en skade oppstår, vi kan lese skaden bedre når man har oversikt over grunnforhold på akkurat det stedet skaden har oppstått.