Asbest ble benyttet som bygningmateriale helt frem til 80 tallet. Vi vet i dag at asbest er forbundet med helserisiko og kan fremkalle kreft. Dersom det er mistanke om at bygningmaterialer som skal fjernes eller rives inneholder asbest, skal man følge rettningslinjer og forskrifter gitt fra Arbeidstilsynet med tanke på bruk av verneutstyr, innmelding av oppdragets omfang og art osv. Det er kun godkjente leverandører som SSG og deres asbestsanerere som kan utføre total sanering.

Asbest: 

  • benyttet som bygningmateriale helt frem til 80 tallet.  
  • asbest er forbundet med helserisiko og kan fremkalle kreft.  
  • Er det mistanke om at bygningmaterialer som skal fjernes eller rives inneholder asbest, skal man følge retningslinjer og forskrifter gitt fra Arbeidstilsynet med tanke på bruk av verneutstyr, innmelding av oppdragets omfang og art osv.  
  • Det er kun godkjente leverandører som SSG og deres asbestsanerere som kan utføre total sanering.