SSG leverer industriservice i særklasse. Vi mener at investering i vedlikehold av produksjonsutstyr og tekniske installasjoner gir sikker gevinst over lengre tid.

SSG bidrar til et systematisk vedlikehold som sørger for forebygging av skader og driftsstans. Vi er en bidragsyter som reduserer kostnader på reparasjoner og reduserer antall nye investeringer gjennom vedlikehold som synes på bunnlinjen. All service dokumenteres i SSG 5C slik at kunden får en oversikt over utført service. Dette er nyttig ved garantisaker og ved at kunden følger våre leveranser fra A til Å.