Daglige, ukentlige, månedlige og årlige oppgaver innenfor teknisk drift av eiendom. Vi løser daglige utfordringer som søppelplukking, lyskilde skift, handyman oppgaver, daglig drift av tekniske anlegg mv. Vi lager årsplaner og arbeidsinstrukser i samarbeid med kunden som skal dekke alle oppgaver gjennom hele året. SSG kommer fra skadeservice, og våre arbeidsinstrukser og rutiner bygget på dette. VI følger opp og sørger for dokumentasjon av alle lovpålagte krav, herunder brannbok, internkontroller etc.