SSG har avansert utstyr til grundig inspeksjon av ventilasjonsanlegg. Eks endoskop, vanntett kamera, og videobil med trådløs opptaker til PC, da kan man visuelt se anleggets tilstand. Utover dette tilbyr vi målinger av mikroorganismer, fiber og støv, samt kontroll av bevegelige deler, reimer, spjeld, filtre, og ledningsnett. Vi leverer tilstandsrapport med dokumentasjon, konklusjon, og forslag til utbedring. Det gir deg som kunde et godt beslutningsgrunnlag for å planlegge fremtidig vedlikehold