Vi mester mange metoder rengjøring av takvinduer, høytliggende veggflater, lamper, kanaler, rør og andre svært lite tilgjengelige steder. Vi tilbyr rengjøring av takrenner, nedløp, taksluk mv slik at man unngår fukt og vannskader på eiendommen.

Vi kan fjerne istapper. Istapper dannes lettere når overvann ikke har dreneringsmuligheter. Vi har rett utstyr og riktig personell til å utføre alle typer arbeid i høyden innenfor høyderenhold og høydeservice.