Desinfisering skjer både ved manuell overflatevask, men også ved bruk av ozon eller tåkelegging (fogging). Vi har et stort sortiment av midler og metoder som benyttes til ulike bygninger og bygningsmaterialer. Vi velger alltid den metoden som er mest egnet for det lokalet og arealet vi skal sanere.

Når du skal desinfisere brukes:  

  • Manuell overflatevask,  
  • Ozon  
  • Tåkelegging (fogging) 

Vi har et stort sortiment av midler og metoder som benyttes til ulike bygninger og bygningsmaterialer. Vi velger alltid den metoden som er mest egnet for det lokalet og arealet vi skal sanere.