Vi kan utføre behandling av overflater mens det arbeides i lokalene og vi kan en gjøre større maskinelle prosesser før byggene åpnes igjen etter karententiden er over eller når byggene er tømt for kvelden. SSG tenker inneklima når vi utfører spesialrengjøring.

Vi er derfor spesielt opptatt av å ikke legge igjen reststoffer etter saneringen er utført, og velge metoder som ikke skader inventar og sårbare materialer.

SSG kan: 

  • utføre behandling av overflater mens det arbeides i lokalene  
  • gjøre større maskinelle prosesser før byggene åpnes igjen etter karententiden i forbindelse med Corona eller når byggene er tømt for kvelden.  

SSG tenker inneklima når vi utfører spesialrengjøring. 

Vi er spesielt opptatt av å ikke legge igjen reststoffer etter saneringen er utført, og å velge metoder som ikke skader inventar og sårbare materialer.