SSG Norge har vunnet en ny rammeavtale

SSG har inngått en rammeaftale med KLP Skadeforsikring. KLP har stor portefølje av kommunale kunder, men også stor portefølje innen privat og næring. SSG har fått 1. prioritet i Norge og har vunnet 4 av 5 områder i forhandlingen.
KLP begrunner sitt valg av SSG at de utover pris har lagt stor vekt på innovasjon, bærekraft, kvalitet og sosialt ansvar hos sin partner. På foran nevnte områder står SSG sterkt som konsern, herunder Norge,Danmark og Sverige.

SSG har blitt valgt som 1.Priorites leverandør som vil resultere i ett vesentlig volum og andel av KLP sine skadesaker i Norge. Kontrakten løper i 3 år med opsjon for ytterligere 2 år. Kontrakten starter opp allerede 1. januar 2019.

KLP er Norges største pensjonsselskap

KLP ble grunnlagt i 1949 som et spleiselag av små kommuner over hele landet i Norge. I dag er virksomheten Norges største pensjonsselskap, som er litt annerledes bygget opp, fordi det er kundene som eier dem og all verdiskapning kommer kunden til gode. KLP’s hovedkontor ligger i Oslo. Konsernet har også kontorer i Bergen, Trondheim, Stockholm og København og har mer end 1000 ansatte.
KLP er for 8.året på rad kåret til beste forsikringsselskap innen bedriftsmarkedet.

SSG er markedsleder i Norden 

SSG er markedsledende innen skadeservice, industri- og eiendomsservice i Norden. Virksomheten ble grunnlagt i Danmark i 1993, og har i løbet av de siste seks årene styrket sin posisjon i Skandinavia markant med strategiske oppkjøp. SSG er landsdekkende i Danmark, Norge og Sverige og har litt over 900 ansatte i Norden.

Bærekraft og samfunnsansvar
Felles for begge virksomheter er at man har en bevisst holdning til bærekraft og samfunnsansvar. SSG arbeider aktivt med CSR, og er sertifisert innen Miljøfyrtårn som er en sertifisering for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Utover dette så har begge selskaper sammenfallende slagord.

  • SSG skal skape trygghet ved å ta vare på mennesker, verdier og bygninger.
  • KLP skal være for dagene som kommer.

Dette flyter fint inn i hverandre og skal være med å bidra til ett fruktbart og langsiktig samarbeid.

KLP`s satsningsområder er på bærekraft, miljø og samfunnsansvar. KLP har overordnet bestemt at vi skal gå foran de andre som et godt eksempel:

  • Stikkord vil være CO2 avtrykk i skadesanering og reparasjon. Søke nye miljøvennlige løsninger i sammen med SSG og kortreiste materialer
  • Fokus på tørketeknikker og reparasjonsalternativer som minimerer avfall i form av nyproduksjon av eksempelvis materialer
  • Fokus på kjemikalier. Miljøvennlige løsninger
  • Tett samarbeid mellom SSG, GIAB og KLP