SSG Norge AS har vunnet en landsdekkende rammeavtale med Gjensidige Forsikring ASA

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs, og har tilbudt forsikringstjenester i mer enn 200 år.

Gjensidige har rundt 3800 ansatte og tilbyr forsikringsprodukter i Norge, Danmark, Sverige og i Baltikum. I Norge tilbyr de også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 27 milliarder kroner i 2017, mens forvaltningskapitalen utgjorde 149 milliarder kroner.

SSG Norge skal levere Skadeservice tjenester fra Kristiansand til Kirkenes for Gjensidiges Forsikring sine kunder. SSG Norge AS er en solid nummer 3 på skadeservice markedet og har over 250 ansatte i Norge. SSG har på Nordisk plan over 950 ansatte, da inkludert sine virksomheter i Sverige og Danmark.

SSG skal levere kvalitet, være fremoverlent og være best i klassen på mobilisere riktig mannskap og rett utstyr når uhellet først er ute!

– SSG skal ta vare mennesker, verdier og bygninger –