Åpent 24/7

SSG er døgnåpent. Vi tar hånd om vannskade, brannskade eller miljøskade. Opplever du lekkasje i kjelleren, at krana drypper eller at du har tømt pulverapparatet?
Ring oss på 03360.