Under ser du flere punkter i et hendelsesforløp ved en typisk skadesak

Ditt forsikringsselskap bruker samarbeidspartnere for å håndtere og reparere din skade. SSG har samarbeidsavtaler med de fleste forsikringsselskapene i Norge, og vi blir tildelt ansvaret for å løse din forsikringsskade. Når du har fått beskjed om at skaden er dekket av din forsikring overtar vi jobben, og du får tildelt kontaktperson fra SSG. Denne personen følger deg under skadeforløpet.