Én kilo pulver kan gjøre skade for 15 000 – 20 000 kroner.

Alle boliger skal ha minst ett brannslukningsapparat, og det er de som bor der som har ansvar for å sjekke at det virker.

En av de tingene du skal gjøre, er å snu brannslukkingsapparatet på hodet. Det bør du gjøre utendørs.

– Det hender pulverapparat blir utløst ved uhell, enten ved en slik rutinekontroll, eller ved barns lek. Det kan gi omfattende materielle skader.

Kostnadene ved å rette opp, kan fort komme opp i 15-20 000 kroner.

 

Spesialutstyr

Opprydning etter pulverskade krever spesialutstyr, og man må ofte rekvirere brannetatens Restverdiredningstjeneste (RVR) eller Skadeserviceselskap. I 2013 hadde RVR 85 såkalte pulversuginger, totalt 306 de tre siste årene.

– Rengjøringen etter bruk av pulverslukker kan koste mer enn selve brannen.

Er det brann, skal du selvfølgelig ikke tenke på kroner og øre, men konsentrere deg om å slukke brannen, som kan få langt større konsekvenser.

– Løser du ut et pulverapparat i en enebolig har du pulver overalt. Pulveret er veldig flyktig og trykket gjør at det trenger inn i alle åpninger. Pulveret slukker ikke bare en eventuell brann, men sprer seg og forårsaker store skader.

 

Ha brannøvelse

Alle i boligen bør gjøre seg kjent med hvor brannslukkeapparater eller slanger befinner seg, og hvordan de virker.

Med ett unntak: Barn skal ikke slukke, de skal komme seg ut av boligen og hente hjelp. Flere tips til brannøvelsen finner du her

– I de fleste hjem står pulverapparatet i en blindsone, bortgjemt. De færreste har utløst et pulverapparat og kjenner derfor ikke konsekvensene. Mange har ikke engang lest bruksanvisningen. Om det skulle oppstå en brann, er det lite sannsynlig at du har tid til å sette deg inn i instruksjonene.

– Er ulykken ute, har du ikke mange sekunder på deg, verken til å finne apparatet eller bruke det. Et seks liters pulverapparat er tømt i løpet av omtrent 17 sekunder.

Les bruksanvisningen, og prøv gjerne om pulverapparatet virker. Skal du prøve pulverapparatet bør du selvsagt også gjøre dette utendørs.

Har brannslukkingsapparatet ditt gått ut på dato?

 

Bytt om du hører et «dunk»

Én av årsakene til at du skal snu på brannslukningsapparatet, er for å høre at pulveret flyter fritt.

– Står manometernålen på grønt, og pulveret renner som fin sand, er som oftest alt i orden. Merker du et dunk, er det pulveret som har klumpet seg. For å løse opp klumpen kan du snu og vende apparatet til det risler fint igjen.

– Hjelper ikke det, må du ha service på apparatet eller kjøpe nytt. Vi anbefaler også at du sjekker at ikke slangen har morknet.

Pulverapparater skal kontrolleres av sertifiserte fagpersoner hvert femte år. Hvert tiende år skal de leveres inn til service. For skumapparater gjelder kontroll hvert andre år og service hvert femte.

Et par år tilbake ble slukkeskum godkjent til brannslukking. Dette anbefaler vi ha lett tilgjengelig i tillegg til større apparater eller en husbrannslange.

– Når det er på tide å skifte ut pulverapparatet anbefaler vi at du bytter til skum, det er godt nok til husbruk. Folk flest skal slukke små branntilløp, ikke storbrann.

– Til små branntilløp er en sprayboks effektiv. Dessuten er den håndterbar både for de minste og de eldste.

Saken ble opprinnelig publisert på DinSide.