Vi vet hvor viktig det er for våre kunder å ha full oversikt. Derfor har vi utviklet en ny standard for håndtering av data i skadeservicebransjen: SSG–5C.

Løsningen består av et nettbrett med trykkfølsom skjerm, som muliggjør datafangst ute på skadestedet. Dette sikrer øyeblikkelig og nøyaktig registrering. Dermed kan én mann foreta den samlede registreringen selv, og alle interessenter kan disponere informasjonen raskere og bedre.

SSG-5C er utviklet for å huske og minne på, slik at vi kan fokusere på servicen!