I Oppdal skryter en forsikringstager av både den håndverksmessige utførelsen og ikke minst dialogen de har hatt med avdelingsleder Fredrik Farstad og hans team – tømrerne Joachim Farstad, Jacob Lindstrøm og Stefan Lindstrøm.

Forsikringstager Arnhild og Gunnar skriver: «Vi sitter på hytta i Dalholen og ser på den fine parketten. Og på hvor pent den ble lagt. Så da er det bare rett og rimelig at vi formidler dette til deg. Takk for at du ivaretok problemene våre med vannlekkasje forrige jul som du gjorde og for at du sørget for at det ble gjort såpass godt arbeid etterpå».

Avdelingsleder Fredrik Farstad forteller at dette er det som bidrar til å forstå viktigheten av å gi forsikringstager best mulig kvalitet. Kvalitet er for oss første prioritet i alle jobber som skal utføres. Jeg gleder meg derfor stort over at vi har fått denne tilbakemeldingen i tillegg til at forsikringstager har gitt topp score til forsikringsselskapet.