KNIF

Knif Trygghet er eid av 55 kristne organisasjoner og trossamfunn. Selskapets forsikringstakere er kristne organisasjoner og trossamfunn. I tillegg kan ansatte, tillitsvalgte og frivillige i kristen-Norge, tegne forsikring i Knif Trygghet.

OBOS Forsikring

SSG Norge har tegnet landsdekkende avtale med OBOS forsikring fra 22.april. OBOS, Oslo Bolig- og Sparelag, er en medlemsorganisasjon med over 330 000 medlemmer. I over 80 år har de skaffet sine medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte. Som OBOS-medlem kan du tegne forsikring gjennom OBOS Forsikring.

SSG har nå åpnet 8 avdelinger siden oppstarten 2012.

SSG er nå etablert i de store byene og begynner å bli en landsdekkende aktør. Vi dekker hele landet gjennom egne fleksible ansatte eller samarbeidspartnere. SSG er etablert i Oslo, Follo, Fredrikstad, Drammen, Hamar, Trondheim, Bergen og Stavanger.

Gjensidige

SSG Norge har tegnet landsdekkende avtale med Gjensidige fra 12.april. Gjensidige har sikret liv, helse og verdier helt siden den første brannkassen ble stiftet i 1816. I dag er Gjensidige et ledende nordisk skadeforsikringsselskap. I Norge tilbys også banktjenester, pensjon og sparing. SSG ser frem mot et tett og godt sammarbeid i tiden fremover.